แชร์เอกสาร


ร่วมแชร์แบบเรียน หรือเอกสาร   ส่งได้ที่นี่

Studiehandledning

ระดับประถมต้น åk. 4-6kruorn@kruthaisweden.se


ระดับประถมต้น åk. 7-9kruorn@kruthaisweden.se

Modersmål

             นักเรียนเกิดที่ไทย


ระดับประถมต้น    åk.1-3

kruorn@kruthaisweden.se


ระดับประถมกลาง åk.4-6

saichai@kruthaisweden.se


ระดับประถมปลาย åk.7-9

 ratchatikon@kruthaisweden.se


                   


 นักเรียนเกิดที่สวีเดน


ระดับประถมต้น    åk.1-3

thanaporn@kruthaisweden.se


ระดับประถมกลาง åk.4-6

saichai@kruthaisweden.se


ระดับประถมปลาย åk.7-9

  ratchatikon@kruthaisweden.se