เกี่ยวกับสมาคม

เจตนารมณ์ในการก่อตั้งสมาคมฯ

เป็นสื่อกลางประสานระหว่างครูไทยในประเทศสวีเดน   

       จัด และ/หรือ สนับสนุนกิจกรรมอันเกี่ยวข้องกับภาษาไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ วัฒนธรรมไทย

       สนับสนุนในการจัดการอบรม หรือ การประชุมร่วมของครูไทยในประเทศสวีเดน

       ร่วมมือกับสมาพันธ์ครูไทยในยุโรป

คณะกรรมการปัจจุบัน


ประธาน

ดร.อรอนงค์ แพตเตอร์สัน


กรรมการ

คุณสิริรัตน์ กุสตาฟสัน


รองประธาน

คุณกษมา เอียริคสัน

กรรมการ

คุณสายใจ อินทรแก้ว
เลขา

คุณอติวิชช์ ดิ่งแก้ว


ผู้ดูแลเวบ

คุณธนพร สปองเบิร์ค
เหรัญญิก

คุณรัชติกรณ์ อันเดอร์สันผู้ดูแลร่วม

ดร.อรอนงค์ แพตเตอร์สัน