การประชุม 2022

การประชุมอบรมครูสอนภาษาแม่ภาษาไทยทั่วประเทศ ประจำปี 2565

หนังสือสวัสดี ๑-๘

รวม วิดิโอ แผนการสอน ฯ

รวมภาพ (กำลังสร้าง)

App ภาษาไทย By WGO

ชุด กล้า/แก้ว  และ ชุดสวัสดี  

Presentation


Formativ och summativ bedömning i det nya LG22           ครู สิริรัตน์


Jämförelse LG11-LG22                                                      ครู สิริรัตน์


Vad är det som skiljer sig i LGR22                                     ครู สิริรัตน์


Wordwall                                                                             ครู อติวิชช์


Thai online Practicing by yourSelf mp4 file                         ครู รัชฎาภรณ์


Thai online Practicing by yourSelf  pdf file                          ครู รัชฎาภรณ์


Elevspel Del1                                                                      ครู ชนะพล


Elevspel Del2                                                                      ครู ชนะพลNya språklyft  จาก ครู ชนะพล 


Nya språk lyfter                                    เอกสาร


Nya Språket Lyfter (självskattning)       Att Läsa


Nya Språket Lyfter (självskattning)       Att skriva


Nya Språket Lyfter (självskattning)       Att prata


Översikt observationspunkter per elev


คู่มือการใช้ Nya språket lyfter                  คู่มือ