วัตถุประสงค์

เกี่ยวกับสมาคมครูไทย

เจนตนารมณ์ในการก่อตั้ง


เป็นสื่อกลางประสานระหว่างครูไทยในประเทศสวีเดน เพื่อจัด และ/หรือ สนับสนุนกิจกรรมอันเกี่ยวข้องกับภาษาไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ วัฒนธรรมไทยสนับสนุนในการจัดการอบรม หรือ การประชุมร่วมของครูไทยในประเทศสวีเดน รวมทั้งร่วมมือกับสมาพันธ์ครูไทยในยุโรป

วัตถุประสงค์ของเวปไซด์

เวปไซด์นี้จัดทำขึ้นเพื่อแบ่งปันประสบการณ์เทคนิคการสอนและ สื่อการสอนของเพื่อนครู  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันเกี่ยวกับการเรียนการสอน

ดังนั้นจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากทุกท่านที่มีเอกสาร ที่อยากแบ่งปันกับเพื่อนๆ ส่งมายัง ผู้ดูแลเวปต์ในส่วนนั้นๆ  (แบ่งปันเอกสารได้ที่นี่) เพื่อไม่ให้มีปัญหาในเรื่องของลิขสิทธิ์ ในส่วนของเอกสารที่นำมาแบ่งปัน จึงจัดทำให้เฉพาะสมาชิกสมาคมฯ เท่านั้นที่สามารถเข้าดูได้