หน้าแรก

การประชุมครูไทยในสวีเดนประจำปี 2024

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม - วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2024 ที่ Malmö

สำหรับสมาชิก

 • Studiehandledning


 • Modersmål åk. 1-9


 • Prov


 • Läromedia


 • Lpp(lokal pedagogisk planering) • LINE QR Code ของสมาคมครูไทย

 • เอกสารอนุญาตพิมพ์หนังสือภาษาไทย
  ชุดกล้า แก้ว และ หนังสือสวัสดีของอ.สาลี

 • พรีเซนต์วิธีการทำเกมใน elevspel.se
  โดยครู
  Chanapol Keawthep

 • พรีเซนต์วิธีการทำ Green Screen app
  โดยครูSirirat Gustafsson

 • พรีเซนต์วิธีการใช้ App สอนอ่านภาษาไทย
  โดยครู Ying Ratcha Lindgren

 • รูปการจากการอบรมประจำปี 2564

  ดูเอกสาร กรุณาเข้าหน้าสมาชิกคุณสมบัติของสมาชิก และการสมัครสมาชิก        


เป็นครูภาษาแม่ที่สอนภาษาไทยในโรงเรียน ภาคบังคับ และ /หรือ มัธยมปลาย

ค่าสมาชิก            ปีละ 100  โครน (จากมติที่ประชุมประจำปี  เดือนตุลาคม  2557)

สมัครสมาชิก        โอนเข้าบัญชีสมาคม plusgiro nummer 60 37 19-6

กรุณาเขียน ชื่อ สกุล ผู้ส่งในช่องข้อความถึงผู้รับ (mottagare)  แล้วส่ง เมล์มายัง ordforande@kruthaisweden.se ระบุชื่อ และคอมมูนที่ทำงาน พร้อม เบอร์โทร