ประกวดภาพ2022


ภาพที่ได้รางวัลการประกวดวาดภาพสงกรานต์ปี 2022

ภาพวาดของนักเรียนไทย

ชั้นประถมต้นจากทั่วประเทศสวีเดน


ภาพวาดของนักเรียนไทย

ชั้นประถมกลางจากทั่วประเทศสวีเดน


ภาพวาดของนักเรียนไทย

ชั้นประถมปลายจากทั่วประเทศสวีเดน


ภาพวาดของนักเรียนไทย

ชั้นมัธยมจากทั่วประเทศสวีเดน


domare1
domare2
domare3

บรรยากาศการตัดสินประกวดวาดภาพสงกรานต์ ปี 2022


Låg (34)
Låg (33)
Låg (32)
Låg (31)
Låg (30)
Låg (29)
Låg (28)
Låg (27)
Låg (26)
Låg (25)
Låg (23)
Låg (24)
Låg (21)
Låg (22)
Låg (19)
Låg (20)
Låg (18)
Låg (17)
Låg (16)
Låg (15)
Låg (14)
Låg (12)
Låg (13)
Låg (11)
Låg (10)
Låg (9)
Låg (7)
Låg (6)
Låg (5)
Låg (4)
Låg (3)
Låg (2)
Låg (1)
IMG_20220401_0067
IMG_20220401_0066
IMG_20220401_0065
IMG_20220401_0064
IMG_20220401_0063
IMG_20220401_0062
IMG_20220401_0061
IMG_20220401_0060
IMG_20220401_0059
IMG_20220401_0058
IMG_20220401_0057
IMG_20220401_0056
IMG_20220401_0055
IMG_20220401_0054
IMG_20220401_0053
IMG_20220401_0052
IMG_20220401_0051

ผลงานภาพวาดประกวดปี   

2022 ของนักเรียนไทย

ชั้นประถมต้นจาก

ทั่วประเทศสวีเดน

ชุดที่ 1

IMG_20220401_0050
IMG_20220401_0049
IMG_20220401_0047
IMG_20220401_0048
IMG_20220401_0046
IMG_20220401_0044
IMG_20220401_0045
IMG_20220401_0043
IMG_20220401_0041
IMG_20220401_0042
IMG_20220401_0040
IMG_20220401_0039
IMG_20220401_0038
IMG_20220401_0037
IMG_20220401_0035
IMG_20220401_0036
IMG_20220401_0034
IMG_20220401_0033
IMG_20220401_0032
IMG_20220401_0031
IMG_20220401_0029
IMG_20220401_0030
IMG_20220401_0027
IMG_20220401_0028
IMG_20220401_0026
IMG_20220401_0024
IMG_20220401_0025
IMG_20220401_0023
IMG_20220401_0022
IMG_20220401_0021
IMG_20220401_0020
IMG_20220401_0019
IMG_20220401_0018
IMG_20220401_0017
IMG_20220401_0016
IMG_20220401_0015
IMG_20220401_0014
IMG_20220401_0012
IMG_20220401_0013
IMG_20220401_0010
IMG_20220401_0011
IMG_20220401_0008
IMG_20220401_0009
IMG_20220401_0007
IMG_20220401_0005
IMG_20220401_0006
IMG_20220401_0003
IMG_20220401_0004
1
IMG_20220401_0001
IMG_20220401_0002

ผลงานภาพวาดประกวดปี   

2022 ของนักเรียนไทย

ชั้นประถมต้นจาก

ทั่วประเทศสวีเดน

ชุดที่ 2

s7
mellan (31)
mellan (32)
mellan (29)
mellan (30)
mellan (28)
mellan (27)
mellan (26)
mellan (25)
mellan (24)
mellan (23)
mellan (22)
mellan (21)
mellan (20)
mellan (19)
mellan (18)
mellan (17)
mellan (16)
mellan (15)
mellan (14)
mellan (13)
mellan (12)
mellan (11)
mellan (9)
mellan (10)
mellan (6)
mellan (7)
mellan (8)
mellan (4)2
mellan (5)
mellan (2)
mellan (3)
IMG_20220401_0040
mellan (1)
IMG_20220401_0039
IMG_20220401_0038
IMG_20220401_0037
IMG_20220401_0036
IMG_20220401_0035
IMG_20220401_0033
IMG_20220401_0034
IMG_20220401_0032
IMG_20220401_0031
IMG_20220401_0030
IMG_20220401_0029
IMG_20220401_0028
IMG_20220401_0027
IMG_20220401_0026
IMG_20220401_0025
IMG_20220401_0024
IMG_20220401_0022
IMG_20220401_0023
IMG_20220401_0021
IMG_20220401_0020
IMG_20220401_0019
IMG_20220401_0018
IMG_20220401_0017
IMG_20220401_0016
IMG_20220401_0015
IMG_20220401_0014
IMG_20220401_0013
IMG_20220401_0012
IMG_20220401_0011
IMG_20220401_0010
IMG_20220401_0009
IMG_20220401_0008
IMG_20220401_0007
IMG_20220401_0006
IMG_20220401_0005
IMG_20220401_0004
IMG_20220401_0003
IMG_20220401_0002
IMG_20220401_0001
IMG_0482
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
6
7
5
4
3
2
1

ผลงานภาพวาดประกวดปี 2022 ของนักเรียนไทย ชั้นประถมกลางจาก      ทั่วประเทศสวีเดน


IMG_20220401_0022
IMG_20220401_0020
IMG_20220401_0021
IMG_20220401_0019
IMG_20220401_0017
IMG_20220401_0016
IMG_20220401_0015
IMG_20220401_0023
IMG_20220401_0014
IMG_20220401_0013
IMG_20220401_0012
IMG_20220401_0011
IMG_20220401_0010
IMG_20220401_0009
IMG_20220401_0007
IMG_20220401_0008
IMG_20220401_0006
IMG_20220401_0004
IMG_20220401_0005
IMG_20220401_0003
IMG_20220401_0002
IMG_20220401_0001
IMG_20220331_0007
IMG_20220331_0005
IMG_20220331_0006
IMG_20220331_0004
IMG_20220331_0003
IMG_20220331_0002
Hög (15)
IMG_20220331_0001
Hög (14)
Hög (13)
Hög (12)
Hög (11)
Hög (10)
Hög (9)
Hög (7)
Hög (8)
Hög (6)
Hög (5)
Hög (4)
Hög (3)
Hög (2)
Hög (1)

ผลงานภาพวาดประกวดปี 2022 ของนักเรียนไทย

ชั้นประถมปลายจากทั่วประเทศสวีเดน

Kopia av IMG_20220331_0010
Kopia av IMG_20220331_0009
Kopia av IMG_20220331_0005
Kopia av IMG_20220331_0006
Kopia av IMG_20220331_0004
Kopia av IMG_20220331_0002
Kopia av IMG_20220331_0003
Kopia av IMG_20220329_0003
Kopia av IMG_20220331_0001
Kopia av Gym (10)
Kopia av Gym (9)
Kopia av Gym (8)
Kopia av Gym (7)
Kopia av Gym (5)
Kopia av Gym (6)
Kopia av Gym (4)
Kopia av Gym (3)
IMG_20220331_0010
Kopia av Gym (2)
IMG_20220331_0009
IMG_20220331_0006
IMG_20220331_0005
IMG_20220331_0003
IMG_20220331_0004
IMG_20220331_0002
IMG_20220331_0001
IMG_20220329_0003
Gym (10)
Gym (9)
Gym (7)
Gym (8)
Gym (6)
Gym (3)
Gym (4)
Gym (5)
Gym (2)

ผลงานภาพวาดประกวดปี 2022 ของนักเรียนไทย

ชั้นมัธยมจากทั่วประเทศสวีเดน

การอบรมครูภาษาแม่ วันที่ 27-28 ต.ค. 2014

Västerås

การอบรมครูภาษาแม่ วันที่ 19-21 ส.ค. 2016

Malmö

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสต๊อคโฮล์ม

  วันเสาร์ที่ 15 มิ.ย.2017

การอบรมครูภาษาแม่

วันที่ 18-19 ส.ค. 2017 Gävle

Stk_Lux_02
Stk_Lux_03
Stk_Lux_04
Stk_Lux_05
Stk_Lux_06
Stk_Lux_07
J_pla_09
J_pla_10
J_pla_11
J_pla_12
J_pla_13
J_pla_14
J_pla_15
J_pla_16
J_pla_17
L_J_01
L_J_02
L_J_03
Stk_Lux_01
Bot_L_05
Bot_L_08
IMG_20170331_0010
IMG_20170331_0011
IMG_20170331_0012
J_pla_01
J_pla_02
J_pla_03
J_pla_04
J_pla_05
J_pla_06
J_pla_07
J_pla_08
Bot_L_01
Bot_L_03

ผลงานภาพวาดประกวดปี 2017 ของนักเรียนไทยชั้นประถมต้นจากทั่วประเทศสวีเดน

Stk_Lux_M01
Stk_Lux_M02
Stk_Lux_M03
Varberg_M-01
Varberg_M-02
M_J_06
Mellan
Mora-01
Mora-02
Moraa-04
Nyk_5_01
Örns_M_01
Örns_M_02
Sol_Orn_M-01
Stk_Bun_M-01
Stk_Bun_MH-02
IMG_20170408_0031
IMG_20170408_0032
IMG_20170408_0033
IMG_20170408_0034
IMG_20170408_0035
IMG_20170408_0036
IMG_20170408_0050
J_Orn_M01
M_J_01
M_J_02
M_J_03
M_J_04
M_J_05
Ängelholm-M-01
IMG_20170331_0002
IMG_20170404_0006
IMG_20170404_0009
IMG_20170404_0012
IMG_20170408_0026
IMG_20170408_0027
IMG_20170408_0028
IMG_20170408_0029
IMG_20170408_0030

ผลงานภาพวาดประกวดปี 2017 ของนักเรียนไทยชั้นประถมกลางจากทั่วประเทศสวีเดน

Sol_Orn_H-05
Soll_Orn_H04
Soll_Orn_H05
Stk_Bun_H-03
Stk_Bus_H-01
Varberg_H-01
IMG_20170408_0041
IMG_20170408_0042
IMG_20170408_0043
IMG_20170408_0044
IMG_20170408_0045
IMG_20170408_0046
IMG_20170408_0047
IMG_20170408_0048
IMG_20170408_0049
J_Orn_Gym_01
Nyk_8_01
Olöfström_H_01
Olöfström_H_02
Sol_Orn_H_05
Borl-H-03
Borlänge-H-01
Borlänge-H-02
IMG_20170331_0007
IMG_20170331_0008
IMG_20170404_0003
IMG_20170408_0037
IMG_20170408_0039
IMG_20170408_0040

ผลงานภาพวาดประกวดปี 2017 ของนักเรียนไทย ชั้นประถมปลาย และ มัธยม จากทั่วประเทศสวีเดน

P1180031
P1180033
P1180034